Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

Játék Androidra

Közösség

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Idézetek a zenéről

Idézetek a zenéről

 

 "A csend után a kifejezhetetlennek a kifejezéséhez a zene áll legközelebb"

ALDOUS HUXLEY

 

Ha fiatalok akarunk maradni, mindennap olvassunk egy el egy verset, hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy szép festményt, és amennyiben lehetséges, tegyünk valami jót. Az ember legfőbb érdeme éppen az, hogy amennyiben teheti, felülkerekedik a külső körülményeken, és minél kisebb befolyást enged azoknak.”

 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

 

 

 

Senki nem tudja mi valójában a zene. Előadjuk, hallgatjuk, komponáljuk és beszélünk róla, de valóságos lényét éppoly kevéssé ismerjük, mint közeli rokonáét, az elektromosságét. Tudjuk, hogy segít elvonatkoztatni, hogy a segítségével önmagunk felé fordulhatunk és megtisztulhatunk; tudjuk, hogy a meditáció olyan magasságokba repíti az emberi szellemet, ahol a kreativitás szabadon szárnyalhat; tudjuk, enyhíti a fájdalmainkat, oldja szorongásainkat, eloszlatja félelmeinket, felpezsdíti kedélyünket, felkorbácsolja bátorságunkat, tiszta és merész gondolatokra buzdít, megacélozza az akaratot, finomítja az ízlést, felderíti a szívet, ösztönzi az intellektust, és még sok egyéb érdekes, csodálatos dolgokra képes. És mégis, hiába tudjuk és cselekedjük ezt, nem ismerjük a zene mibenlétét. Talán az egyetlen lehetséges válasz az, hogy a zene maga a Teremtés.”

 

LUCIEN PRICE

 

 

 

Mi is a zene? Ez a kérdés órákon át foglalkoztatott, mielőttmúlt éjjel nyugovóra tértem volna. Maga a zene létezése is csodálatos dolog, mondhatni maga a csoda. A gondolat és a tünemények között elterülő birodalom. Mint egy megfoghatatlan közvetítő közeg, szellem és anyag közt lebeg testetlenül, mindkettőhöz kötődve, mégis különbözve azoktól. Szellem, de szellemként kötődik az idő mérhetőségéhez. Anyag, ám anyagként nélkülözi a teret.”

 

HEINRICH HEINE

 

 

"Ne próbáljuk a zenét értelmünkkel megérteni ! Még csak a szívünkkel se próbáljuk érezni !Csak engedjük spontán módon a Zene-madarat Szív-égboltunkon repülni ! Mialatt repül, feltétlenül fel fogja nekünk tárni amije van, és ami ő. Amije van, az a halhatatlanság üzenete, és ami ő az az örökkévalóság folyosója."

SRI CHIMNOY

 

A zene egészen egyedüláló. Különáll minden más művészettől… Nem fejez ki jól körülírható határozott örömet, bánatot, gyötrelmet, borzongást, kéjt, vagy lelki békét, de maga az öröm, a bánat, a gyötrelem, a kéj és a lelki béke, mindezek elvont képében és esszenciális természetében, járulékos elemek nélkül, és ezáltal a szokványos motívumokat nélkülözve. Mégis lehetővé teszi számunkra, hogy megragadjuk és átéljük mindezeket a maguk lényegi valójában.”

 

ARTHUR SCHOPPENHAUER

 

 

 

A zene az érzelmek gyorsírása. Azok az érzelmek, melyek csak nagy körülményességgel írhatók körül szavakkal, közvetlenül megnyilatkozhatnak a zene által.”

 

LEV TOLSZTOJ

 

 

 

Ahogy Bachot hallgatom, a zene újraértelmezi a tavak vizének ritmusát. A szürkület és a szitakötők fátylán túl a muzsika letelepedik a szemeimre, míg meg nem hallom a láp lélegzetét, elsüllyedt sziklákat és árnyékos fenyőket.És amit hallok életre is kel: érintetlen a nyári éj szentsége.”

 

DOUGLAS DUNN

 

 

 

A zene a legnagyobb jótétemény, amit halandók megismerhetnek.”

 

JOSEPH ADDISON

 

 

 

Amikor meghallok egy zenedarabot… olyan önfeledt örömöt érzek, melyben a józan észnek semmi szerepe sincs. A kritikai elemzés csak azután kezdődik, hogy az áhitat megfogant. A zeneszerző által felszabadított energiával avagy elképzeléseinek nagyszerűségével egyenes arányban túláradó érzelmeim azonnal különös felbolydulást okoznak a vérkeringésemben; a könnyek, melyek rendszerint a lázas kitörés végét jelzik, sokszor éppen annak fokozódására utalnak és valami még teljesebb érzelem felé törnek. Én ebben az esetben megtapasztalom még az izmok görcsös összehúzódását, a végtagok remegését, a lábak, kezek teljes zsibbadtságát, a látó- és hallóidegek részleges lebénultságát is. Többé alig érzékelek valamit – mintha egy örvény szippantana magába.”

 

HECTOR BERLIOZ

 

 

 

Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy népdalokra vadászni sokkal nemesebb tevékenység, mint az antik hősök kissé felülértékelt embervadászata.”

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN

 

 

 

A népzene az ország lelke. Az az ország, mely megtagadja népzenéjét, rászolgált arra, hogy amikor feleszmél, mást se találjon, csak Coca Colát.”

 

DR. MAYA V. PATEL

 

 

 

Az ember, ki legbelül zenétlen

 

S nem hat rá édes hangok egyezése,

 

Az kész az árulásra, taktikára,

 

S szelleme tompa, mint az éjszaka

 

S érzelme komor, mint Erberus:

 

Meg ne bízz benne. Halgass a zenére.”

 

WILLIAM SHAKESPEARE – VELENCEI KALMÁR

 

 

 

Én magam mindig szerettem a zenét; kinek van tehetsége e művészethez, az jó természetű, alkalmas minden feladatra. Zenét kellene tanítanunk iskoláinkban; az iskolamesternek bírnia kell a zenét is, vagy előttem meg nem áll; amiként olyan fiatalemberek se prédikálhassanak, kik nem kellően gyakorlottak a zenében.”

 

LUTHER MÁRTON

 

 

 

A zene az a hang, amely elmondja, hogy az emberi faj nagyobb, mintsem gondolnánk.”

 

MARION C. GARRETTY

 

 

 

Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene.”

 

HEINRICH HEINE

 

 

"Isten, a teremtő a legfelsőbb zenész, Isten a teremtmény a legfelsőbb zene. A zenész és a zenéje soha nem választható el. Hang csak azért kell, hogy ezt kinyilvánítsa nekünk."

SRI CHIMNOY

 

 

 „A zene az emberiség egészének hangja, bármely helyen és bármely időben. A zene jelenlétében mind egyek vagyunk.

 

CHARLOTTE GRAY

 

 

 

A zene kifejezi azt, amit nem lehet elmondani, és amit nem lehet elhallgatni.”

 

VICTOR HUGO

 

 

 

Van valami végtelenül csodálatos a zenében. A szavak is bámulatra méltóak, de a zene még náluk is csodálatosabb. Nem úgy hat a gondolatainkra, ahogyan a szavak teszik; egyenesen a szívünket és szellemünket szólítja meg, lelkünk legbelső magját és gyökerét. A zene megnyugtató és egyszerre felkavaró; nemes érzelmeket ébreszt; könnyekké olvaszt bennünket, nem is értjük miképp. Magában álló nyelvezet, a maga módján éppoly tökéletes, mint a szavak, a beszéd, és épp oly fenséges, épp oly áldott…”

 

CHARLES KINGSLEY

 

 

 

Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: összeköti a nemzeteket, fajokat és államokat, melyek sok szempontból idegenek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti az ellenségeket.”

 

DR. MAX BENDINER

 

 

 

A zene az emberiség egyetemes nyelve.”

 

HENRY WADSWORTH LONGFELLOW

 

 

 

A gyönyörű dallamok és csodálatos szavak hallgatása, egy szenvedélyes énekes érzelmekkel teli előadásában a legnagyobb tökély, amit mi halandók megtapasztalhatunk, megfosztván a szférák muzsikájától és az angyalok énekétől.”

 

ELIZA LESLIE

 

 

 

Mozart öröksége van olyan jó mentség az emberiség létére, mint bármi más, amit felhozhatnánk, és talán halvány reményt is kínál túlélésünkre.”

 

H. C. ROBINSON LANDON

 

 

 

A zene plátói igazságot közvetít – ideális folyót a szennyezett valóság helyett, szerelmet, ahogyan megálmodjuk, s nem ahogyan megtapasztaljuk; nemes gyászt és fennköltségetmindennapi szomorúságunk helyébe. Szükségünk van rá a túlélésünkhöz és a józan értelmünk megőrzéséhez.”

PAM BROWN

 

vissza az oldal tetejére

 

Idézetek a művészetről

 

Minden gyermek művész, a gond csak az, hogyan maradjon művész felnőttkorában is.
(Pablo Picasso)

Legjobb múzsánk a bennünk élő gyermek.
(Stephen Nachmanovich)

Az alkotás nem ismer kényszert, a művészet szabad.
(Vaszilij Kandinszkij)

Be kell vezetni a művészet módszereit az életbe, de nem azért, hogy művészetet csináljunk az életből, hanem hogy életet csináljunk a művészetből.
(André Malraux)

Az emberré válás művészet, a művész az elméleti és gyakorlati ember egységbe foglalása.
(Novalis)

Minden művészetünk, minden alkotásunk inaskodás csupán, a valódi nagy művészet maga az életünk.
(M. C. Richard)

A legfobb művészet a szeretet művészete, mert a szeretet által valósul meg az Isteni terv.
(Paolo Veronese)

Csak erős ember ismeri a szeretetet, csak a szeretet érti meg a szépséget, csak a szépség teremti meg a művészetet.
(Richard Wagner)

A művészet célja a morális tökéletesítés.
(Friderich Hegel)

Krisztus inkább művész, mint a többi művész, mert eleven szellemben és emberi testben végez munkát, a szobrok helyett embereket alkot.
(Vincent Van Gogh)

Az igazi művészet nemes és vallásos a Szellem által, melyért dolgozik. Mert azok számára, akik ezt megértik, semmi sem teszi a lelket oly kegyessé és tisztává, mint a fáradozás valamely tökéletes alkotásra, mert Isten a tökéletesség, és aki arra iparkodik, az az istenire törekszik.
(Michelangelo)

A művészet missziója az, hogy közvetítse a szellemi világ kinyilatkoztatásait akkor, amikor a közvetlen kinyilatkoztatáspk nem lehetségesek.
(Rudolf Steiner)

Maga a művészet egész felfogásom szerint nem más, mint az Abszolútum kiáradása.
(Friderich Schelling)

A művészet anyaga átszellemített érzéki és egyszersmind megérzékített szellemi.
(Friderich Hegel)

A művészet csaknem egyedül tartalmazza csodálatunk összes magasrendű tárgyát.
(Friderich Schelling)

A művészet komoly foglalatosság, s akkor a legkomolyabb, ha nemes, szent tárgyakkal foglalkozik.
(J. W. Goethe)

A művészet kezdete egybeesik a vallással, mivel a művészet volt kezdetben az Abszolútum tudatosításának egyetlen módja.
(Friderich Hegel)

A művészet idézi fel a misztériumot, amely nélkül nem létezne a világ.
(René Francois Ghislain Magritte)

A művész feladata a misztérium elmélyítése.
(Francis Bacon)

A szó valódi értelmében csak az a művészet szakrális, vagy szent, melynek formái a Szellem időtlen tartalmát tükrözik vissza.
(Titus Burckhardt)

A művészet arra való, hogy a múlandó hasonlatot átitassa az örökkévalóság üzenetével.
(Rudolf Steiner)

A művészet a vallásos érzés mélységes és megingathatatlan komolyságán alapszik, innen van az is, hogy oly örömest egyesül a vallással.
(J. W. Goethe)

A valódi művészet valódi vallásosságból születik, mert a vallásosság nem más, mint közösséget találni a valósággal. Amint közösségben vagy a valósággal, akkor születik valódi művészet.
(Osho)

Tudomásul kell vennünk, hogy a bennünk rejlő képesség az alkotásra nem más, mint Isten alkotóereje.
(Joseph Chilton Pearce)